YAŞAM KAYA
YAŞAM KAYA

İngiltere Leeds Üniversitesi Psikoloji mezunu olan Yaşam Kaya hem Londra'da hem İstanbul'da 11 senedir Çocuk Eğitiminde Psikodrama çalışmaları yürütmektedir. Çocukların özgüven becerilerinden, okul ve aile hayatı içinde karşılaştığı zorluklara varana dek birçok problemi oluşturduğu çalışma prensiplerine göre çözmeye gayret göstermiş ve büyük başarılara imza atmıştır. Çocuk psikolojisi ile drama etkinliklerini çocukların ihtiyaçları doğrultusunda bir araya getiren Kaya, hazırladığı etkinliklerle çocukların eğitim hayatına büyük destek sunmaktadır. Eğitmen kimliğinin yanında Tiyatro Eleştirmeni olan Yaşam Kaya, NTV Radyo, İstanbul Art News Gazetesi; Nokta Dergisi'nde tiyatro, sinema ve caz üzerine yazılar yazmaktadır.

 


www.lifeartsanat.com
www.artfulliving.com.tr
http://twitter.com/yasamkaya

 

ÇOCUKLARDA 'PSİKODRAMA' EĞİTİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

 

1- Psikodrama eğitimi alan çocuk, kişisel gelişimini daha hızlı tamamlar.

 

2- Psikodrama çocuklara küçük bir dünya modelinin içinde yaşamdaki güçlüklerle başa çıkma yollarını gösterir.

 

3- Psikodrama bedensel ve ruhsal bir terapidir. Çocuklara özgüven aşılayan en büyük tekniktir.

 

3- Psikodrama çocukları bağlı bulundukları sosyal çevreye barışık hale getirirken, başarma azmiyle beraber hedeflere ulaşmada yol göstericidir.

 

4- Psikodrama eğitimi alan çocuk sosyal çevrede ve eğitim hayatında 'görünür' olur.

 

5- Psikodrama, birçok sanatsal ürünü içine katarak, tiyatronun gücü sayesinde en iyi psikolojik rahatlama tekniğidir.

 

6- Psikodrama aile-çocuk-sosyal hayat arasında önemli bir köprü işlevi görür.

 

7- Psikodrama eğitimi alan çocuklar, kendi yaş grupları arasında problem çözme yeteneği bakımından bir adım ileride olur.

 

8- Psikodrama bir hayat ağacıdır. Doğru zamanda doğru bakım gerçekleştirildiği zaman, eğitimi alan çocuk yarınlarına daha emin gözle bakar.

 

PSİKODRAMA NEDİR?

 

 

Psikodrama. Tiyatroyu psikolojik tedavide kullanılanan bir tekniktir.. Jacob Levy Moreno tarafından, 20. yüzyılın başlarında geliştirilmiştir. Öncelikle bireyin grup içinde iyileştirilmesini hedefleyen bir grup psikoterapi yönteminden oluşur. Spontanlık, yaratıcılık ve eylem dinamiklerini temel alır. Kişilerin ilişkilerini, bu ilişkilerde yaşadıkları sorunları, çatışmaları ve kendi iç dünyalarını spontan bir biçimde, bir oyunun içinde rol alarak incelemelerini ve farkındalığa ulaşmalarını sağlamaya çalışır. Psikodrama, J.L. Moreno'nun tanımıyla, gerçeğin yeniden canlandırılmasıdır. Moreno, psikolojik bozuklukları "rol kuramı" içinde ele almıştır.