SATIŞ YÖNETİCİSİ GELİŞTİRME

 

İyi Satıcı İyi Yönetici midir !

 

Neler Paylaşacağız?

 

 

v  Profesyonel Satıcı ve Yönetici Formasyonu nelerdir?

v  Satıcılıktan Yöneticiliğe geçiş/terfi

v  Yönetimde Koçluk ve Liderlik Yaklaşımı

v  Yöneticiler için SWOT Ölçme Metodu

v  Empatik /Sempatik Yönetici modeli

v  Yöneticinin 360 derece SWOT Analizi

v  Yönetici Yetkinlikleri

v  Değişen Örgüt Kültüründe Yeni Yönetim Anlayışı

v  Yöneticilikte İnnovasyon yaklaşımı

v  Satıcı Kontrolü ve Denetlemesi

v  Kaynak ve zaman planlaması

v  Profesyonelizm Kavramı

v  Yönetici Networking Uygulamaları

v  Motivatör Yönetici, Mobbing Yöneticileri

v  Ödül ve Ceza Sistemleri Oluşturabilmek

v  Satış Komiteleri Dizayn Edebilmek

v  Şirketteki herkesi Satıcınız yapabilmek

v  Yönetici İmajı,İtibarı ve Beden Dili Kullanımı

v  Satıcı işe alım görüşmelerindeki hatalar

v  Hedefi doğru yere koyabilmek ve Hedef Satın almak

v  Performans görüşmeleri, rol playingler.

v  Yönetici Dramaları,Oyunlar


Kimler Katılmalı?

 

Profesyonel olarak sahada satış yapan personeli sevk ve idare eden yöneticiler,

Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Seminerlerden en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 12, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Seminerin sonunda katılımcılara konuyla ilgili "KATILIM BELGESİ" verilecektir.

 

Eğitmen: HÜSEYİN MANDACI