YARATICI DRAMA SERTİFİKA PROGRAMI
YARATICI DRAMA SERTİFİKA PROGRAMI

KASIM AYI'NDA BAŞLIYORUZ!...

 

YARATICI DRAMA SERTİFİKA PROGRAMI 30 SAATLİK BİR PROGRAMDIR...

 

Progamı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kupa Kişisel Gelişim ve Drama Merkezi Sertifikası'na sahip olurlar.

 

 

 

PROGRAMIN AMACI

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme,
 • İletişim becerileri geliştirme,
 • Moral değerleri geliştirme,
 • Kendini tanıma,
 • Problem çözme becerilerini geliştirme,
 • Dil becerilerini geliştirme,
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak,
 • Hayal gücünü geliştirme,
 • Dinleme becerilerini geliştirme,
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma,
 • İnsanların; diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek,
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme,
 • Empati becerisi geliştirme, amaçlarını taşımaktadır.
 • Yaratıcı Drama Oyunları öğrenerek, bunları uygulama yetisine sahip olma

İÇERİK

Doğaçlama: Doğaçlama ve doğaçlama içindeki insan

Rol Oynama: Oynama ve Ol-ma

Grup Ol-ma

Oyuncu İnsan

Bilinç dışı ve bilinçte yaratım

An da oluşum

Grupla yaratım ve hikayeler

Kurgulama

Yaratıcı Dramada oyun ve oyun kurmaca

Uygulamalar

 

Program 4 Ay sürecektir. Haftada bir gün akşam saatleridir.

Katılım bedeli:  Her ay için 200TL'dir.

 

Program; konusunda uzman bir eğitmen Lider ve bir danışman tarafından yürütülür.

Rahat kıyafetlerle gelinmelidir. Yedek tişört vs. gerekebilir.